זכותו של כל אדם לומר את מה שהוא חושב לאמת וזכותו של כל אדם אחר להכותו ארצה על כך.

- סמואל ג'ונסון

6.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©