מאמין אני כי הזמן שהוקדש בפילוסופיה להפרכות הוא בדרך כלל זמן שאבד לבטלה.

- אנרי לואי ברגסון

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©