לא הדברים הם המדריכים מנוחתו של אדם, אלא דעתו עליהם.

- אפיקטטוס

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©