אדם החי בפחד, בדאגה או במהומה איננו בן-חורין. אולם המשתחרר מהפחד, הדאגה והמהומה, ישתחרר גם מן העבדות.

- אפיקטטוס

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©