בלמדנו קרוא וכתוב אין אנו לומדים אם נחוץ לכתוב מכתב לידידינו או לא.

- אפיקטטוס

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©