אם אין אתה מצפה ואינך רוצה לקבל טובה מאיש, אינך צריך לחשוש מאנשים אחרים, כשם שאין דבורה מפחדת מדבורה וסוס מסוס.

- אפיקטטוס

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©