אנשים משתמשים במחשבות כדי להצדיק את מעשיהם הרעים, ובמילים כדי להסתיר את מחשבותיהם.

- וולטיר

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©