מרבית הלומדים מתייחסים לידע כאילו הוא נוזל שיש לבלוע ולא מוצק שיש ללעוס. ואחר כך הם משתאים על שלא קיבלו מספיק תזונה.

- סידני הריס

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©