אין אומללות גדולה יותר מנסיון לחיות בתוך מבוך של שקרים.

- ל. רון הבארד

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©