לא כל נישואין מרבים את האמת. מפני דרכי שלום, מפני חפץ למנוחה, פעמים רואה אדם צורך לטפול שקר על גבי שקר.

- שמואל יוסף עגנון

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©