רק מי שעשה את הדרך יודע אילו מן הבורות הם עמוקים.

- פתגם סיני

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©