מי שהוכש על ידי נחש פוחד אפילו מחתיכת חבל.

- פתגם פרסי

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©