אל תתמקח על מחיר הדגים לפני שהוצאת אותם מהמים.

- פתגם סיני

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©