החלטות טובות נובעות מניסיון, וניסיון נובע מהחלטות גרועות.

- לא ידוע

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©