המשרות נתפסות על ידי אלו שאינם מוכשרים למלאן.

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©