בן-אדם אינו יכול לשנות את מקום לידתו, אבל הוא לא מוכרח למות באותו מקום.

- דוד בן-גוריון

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©