מדינאי, שהשלטון בשבילו אינו מטרה אלא אמצעי לשרת את עמו ואידיאל חייו, חייב לבחון את הנסיבות, התנאים והצרכים של זמנו ומקומו, וגם כושרו, סגולותיו ונטיותיו, כשהוא בא לקבוע אם רצוי שיוסיף לעמוד ליד ההגה, או שיסתלק זמנית או לחלוטין.

- דוד בן-גוריון
{ מתוך הספר "חזון ודרך" }

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©