המומחים הם מומחים למה שקרה, אין מומחה למה שיקרה.

- דוד בן-גוריון

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©