[ בהצלחה לעבודה חדשה ]

ב - בכל אחד מאיתנו תקווה כי
ה - הצלחתך בתפקיד תהיה
צ - צומת של הזדמנויות
ל - לכולנו!
ח - חוכמתך ונחישותך
ה - הם מפתח להצלחתנו.

- אדווה

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©