אם אתה מגלה את סודותיך לרוח, אינך צריך להאשים את הרוח על שגילתה אותם לעצים.

- ג'ובראן חליל ג'ובראן

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©