על כל אדם המשתתף בצערנו, יש אלף אחרים המתקנאים בשמחתנו.

- צ. כ. קולטון

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©