[ ברכה לזוג הנישא ]

מן הרגע בו נשברת הכוס,
שניכם יוצאים למסע,
שמטרתו היחידה -
מימוש יום יומי של האהבה.
יהי רצון שיבואו עליכם ימים טובים ומאושרים,
הלוואי ותחיו יחד ובאושר לנצח נצחים!

- אדווה

8.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©