חלק כל קושי לכמה שיותר חלקים, ככל הניתן והנחוץ כדי ליישב אותו.

- רנה דקארט

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©