המוחות הגדולים מסוגלים לפשיעות העצומות ביותר, בנוסף למצוות העצומות ביותר.

- רנה דקארט
{ מתוך הספר "הדיון בשיטה" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©