קריאת כל הספרים הטובים היא אכן כמו שיחה עם האנשים האצילים ביותר, מהמאות החולפות, שכתבו אותם. ברם, זו שיחה מכוונת היטב, בה הם חושפים בפנינו רק את הטובים שבהרהוריהם.

- רנה דקארט

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©