מלבד מחשבותינו, אין דבר שנתון לגמרי לשליטתנו.

- רנה דקארט

7.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©