הגורם העיקרי לטעויות אנושיות נמצא בדעות הקדומות שהונחלו בילדות.

- רנה דקארט

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©