אומה נשלטת טוב יותר אם יש לה חוקים מעטים, וחוקים אלה נאכפים בחומרה.

- רנה דקארט

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©