כאשר האדם, אבי ההרס, ההרס העצמי, פוצע את עצמו, פצע זה הוא המכריחו לחיות.

- פרידריך ניטשה

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©