מה שבית הספר חושב על הספרייה שלו הוא מדד למה שבית הספר חושב על חינוך.

- הרולד הו

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©