חייך האזרחיים עכשיו מתחילים,
ואנחנו את הרדיו מכבים,
וחוזרים לימים ולילות שקטים.
בהצלחה.

- אדווה

6.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©