זו מחלה המיוחדת לאדם, ולא ניתן לגלותה אצל אף אחד מן הברואים האחרים, לשנוא ולבוז לעצמו.

- מישל דה מונטיין

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©