[ תלמיד נרדם בשיעור ]

מורה: תעיר אותו.

תלמיד: תעירי אותו את! את הרדמת אותו.

- תלמיד לשון

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©