בכל אדם חבויה חיה - חיה מלאת חימה, חיה בעלת תאווה, המתלהטת על ידי זעקת השבר של הקורבן המעונה, חיה שהותרה מן השלשלת ואינה יודעת כל מעצור.

- פ. מ. דוסטוייבסקי

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©