לעולם יהיו לו לאדם שני כיסים, באחד מונח המאמר 'אנכי עפר' ובשני 'בשבילי נברא העולם'.

- ר' בונם מפשיסחא

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©