צריך לקשור אתכם לכסאות ולהפליק בכם.

- מרצה ללשון העברית
{ אוניברסיטת חיפה }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©