אבסורד טראגי צפון בסתירה שבין תשוקתו של האדם לחירות בלתי מוגבלת, לבין הכרתו הבלתי נמנעת בכך שחירות זו נתונה רק כחירות של הרס ושלילת החיים.

- אלבר קאמי

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©