כבד את בניך ואת בנותיך למען לא יקצרון את ימיך.

- שמעון צבר

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©