אין כדאי לו לאדם להוליד בנים. מרבה בנים, מרבה פגעים וחבלי צער.

- דמוקריטוס

4.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©