ילדים יונקים את אמם בקטנותם ואת אביהם בגדלותם.

- אשר ברש

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©