אם עשרה בנים לך, עשרים ידיים מוכנות לקחת ממך; ולתת לך? מי יודע אם אחת מהן.

- מ. ד. ברנדשטטר

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©