כל אדם אוהב את מה שרכש בצער ובייסורים, לכן אוהבות האמהות את ילדיהן באהבת-יתר, למעלה מן האבות, כי יודעות הן צער ההריון והלידה.

- אריסטו

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©