נסה את בנך בלחם ובמים ולאחר מכן הנח בידו את כספך ורכושך.

- אחיקר החכם

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©