הילדים נחשבים לברכה, אבל באמת עינוי הנם; בילדותם הופכים הם אותנו לשוטים, ובבגרותם הם מרכז לדאגותינו.

- תומאס טווויי

5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©