כל העולם כולו שלך הוא, מה שאתה רוצה לעשות בעולמך עשה.

- סנהדרין
{ לח ע"ב }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©