אם תבקש לך הון ועושר, חסר את נפשך מכל טובה, והיה חירש לצעקות רגשותיך, כי אז כסף תועפות לך והיית קצין עם.

- משלי בנימין

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©