ראשי המאמינים בכיבוש העולם הם דווקא אלה היודעים שמן הנמנע לכבוש את העולם.

- ג'ורג' אורוול
{ מתוך הספר "1984" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©