חנפן הוא אדם הנחות ממך או מעמיד פנים להיות כזה.

- אריסטו

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©