מוטב שתיפול בידי העיט משתיפול בידי חונפים; שכן העיט אוכל מן הפגר והחונף מן החי.

- אנטיסתנס

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©