אנשים רבים לא משערים בנפשם שלהעמיד פני מת עוזר לא רק עם דובים, אלא גם בישיבות עסקים חשובות.

- ג'ק הנדי
{ מתוך הספר "מחשבות עמוקות" }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©